27.12.2021 , , , !
, .
:
30,31 - ,
10 - .

03.06.2021 !
, 7- . 8- . .

27.04.2021 !
1- 10- . 11- . .

...

(Datasheet)

(Datasheet) / 
NXP, ST, VISHAYNXP, ST, VISHAY

NXP
ST
VISHAY